மெட்டா ஹொரைஸனில் (தி வெர்ஜ்) இயங்குதளக் கட்டணத்தை 25% குறைத்த பிறகு, ஹொரைசன் வேர்ல்டுஸில் மெய்நிகர் பொருள்கள் மற்றும் விளைவுகளை விற்க ஒரு சில படைப்பாளிகளுக்கு மெட்டா சோதனையைத் தொடங்கியது.


கட்டை,

மெட்டா ஹொரைஸனில் இயங்குதளக் கட்டணத்தை 25% குறைத்த பிறகு, ஹொரைசன் வேர்ல்ட்ஸில் மெய்நிகர் பொருள்கள் மற்றும் விளைவுகளை விற்க ஒரு சில படைப்பாளிகளுக்கு Meta சோதனையைத் தொடங்கியது.– ஹொரைசன் வேர்ல்ட்ஸ் ஆப் ஸ்டோர் கட்டணத்திற்குப் பிறகு எந்த விற்பனையையும் 25 சதவிகிதம் குறைக்கும் – மெட்டா படைப்பாளர்களுக்கு புதிய அம்சங்களைச் சோதனை செய்கிறது…

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles