பல்வேறு இலங்கை அரசாங்கங்கள் மற்றும் பிற இணையத்தளங்களில் இருந்து அநாமதேயரால் பகிரப்பட்ட ஹேக் செய்யப்பட்ட தரவுகள் வழக்கமான குடிமக்களை இணைய குற்றங்களுக்கு தீவிர ஆபத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர் (திமுத்து அத்தநாயக்க/உலகின் பிற பகுதி)


திமுத்து அத்தநாயக்க / உலகின் பிற பகுதிகளில்,

பல்வேறு இலங்கை அரசாங்கங்கள் மற்றும் பிற இணையத்தளங்களில் இருந்து அநாமதேயரால் பகிரப்பட்ட ஹேக் செய்யப்பட்ட தரவுகள் வழக்கமான குடிமக்களை சைபர் குற்றங்களுக்கு ஆபத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது என்று நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.– ஹேக்கர் கலெக்டிவ் மூலம் கசிந்த தரவு வழக்கமான இலங்கையர்களை சைபர் கிரைம் ஆபத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. – • கொழும்பு, இலங்கை

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles