கூகுளின் புதிய தானியங்கி "உள்ளடக்கிய எச்சரிக்கை" பரிந்துரைப்பது போன்ற ஆவணத்தில் மிகவும் உடைந்து எரிச்சலூட்டுகிறது "நில உரிமையாளர்" உள்ளடக்கியதாக இருக்க முடியாது (சமந்தா கோல்/வைஸ்)


சமந்தா கோல் / துணை,

டாக்ஸில் கூகிளின் புதிய தானியங்கி “உள்ளடக்கிய எச்சரிக்கை” மிகவும் உடைந்ததாகவும் எரிச்சலூட்டுவதாகவும் உள்ளது, “நில உரிமையாளர்” பரிந்துரையில் சேர்க்கப்படாமல் இருக்கலாம்— இந்த மாதம் தொடங்கப்படும் ஒரு அம்சம், Google டாக்ஸில் திருத்தங்களைப் பரிந்துரைக்க அல்காரிதங்களைப் பயன்படுத்துகிறது, ஆனால் அது நிறுத்த முயற்சிக்கும் அதே சார்பு வலையில் விழுகிறது.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest Articles